Havuz Dezenfeksiyon Sistemleri

Solar Bakır Iyonizasyon Sistemi Yedekler
Solar Bakır iyonizasyon Sistemi Yedekleri DECHLORAMIN ile kullanımı tavsiye edilir.


Anod
0601Y01


Filtre
0601Y02


Sıkma Vidası
0601Y03


Bakır Test Aleti, çubuklu
834


Tel Fırça
0601Y04

_________________________________
SOLAR CLEAR, Bakır + Çinko Alaşımlı İyonizasyon Sistemi
Güneş pili ile çalışır. Max.120 m3 ‘e kadar havuzlar içindir. Klor veya muadili oksidasyonlu dezenfektan ihtiyacını %80 azaltır. Ev havuzlarında; klorsuz uygulama için ozon, UV ve/veya Dechloramin ile birlikte de kullanılabilir. Bakırın sentetik maddeleri çözücü etkisi nedeniyle LINER havuzlarda tercih edilmemelidir. Yosun öldürücü ve topaklayıcı etkisi nedeniyle bu kimyasalların kullanımı zorunlu değildir. pH’ı etkilemez. Sertliği yüksek sularda kireci anot üzerinde toplamak suretiyle suyu yumuşatır. Ancak bu tip havuzlarda anodun paket içerisinden çıkan tel fırça ile periyodik olarak temizlenmesi gerekir.
Temizlik fırçası ve çubuklu bakır test aleti ile kompledir.
İdeal bakır konsantrasyonu 0,5 ppm’dir. 70 m3 üzerindeki havuzlarda sürekli kullanım gerekliyken, daha küçük tonajlı havuzlarda yarı zamanlı kullanım yeterli olacaktır. Min. bakır konsantrasyonu 0,3 ppm muhafaza edilmelidir.
Elektrod ömrü kullanıma bağlı olarak yaklaşık 12 – 24 aydır


SOLAR CLEAR
601

_______________________________________________
GEMAŞ CORONA Ozon Jeneratörü Için Gaz Tahliye Vanası
Ozona dayanıklı sülfon gövde.


1/2″, ithal, 316 P.Çelik Flatör”
641041

___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Gemaş Puritron Tuz – Klor Jeneratörleri Yedek Elektrodu

SC-10 Yedek Elektrod
06430YE

SC-20 Yedek Elektrod

SC-30 Yedek Elektrod
06426YE

_______________________________________________________________________
Gemaş Puritron Tuz – Klor Jeneratörleri + Otomatik PH Kontrollü
Havuz suyunda, gözyaşındaki tuzluluk ile aynı oranda tuz konsantrasyonu sağlayarak, tuzdan elektroliz yoluyla klor üreten cihazlardır. Cihaz kireçlenmeye karşı elektrodunu belirli aralıklarla temizleme özelliğine sahiptir. Sayısal ekran; çalışma yüzdesi ve akım değerini gösterir. Cihazın temizlik amaçlı kutup değişimi, suyun sertlik derecesine göre 1-8 saat aralığında ayarlanabilir. Fabrika ayarı 6 saatte birdir. Cihaz, toplam çalışma saatini hafızasında kaydeder. Elektrodlar 
titanyumdan mamuldur ve ortalama 10000 saat ömürlüdür. Mevcut her havuza kolaylıkla tesis edilebilir. Tüm modeller deniz suyunda da kullanılabilir. Önerilen min. tuzluluk oranı 4000 ppm’dir. (= 4 kg/m3 ) Deniz sularındaki tuzluluk oranı ortalama 35000 ppm’dir


Yukarıdaki özelliklere ek olarak cihaz içerisinde otomatik pH kontrolu için gerekli yazılım ve donanım ilave edilmiştir. Cihaz pH elektrodu, elektrod akış hücresi ve 2 l/h dozaj pompası ile birlikte komple bir pano üzerine monte edilmiş durumdadır.


Puritron SC-101, Otomatik pH kontrollü 0 ila 50 m3 kadar
64251

Puritron SC-201, Otomatik pH kontrollü 0 ila 100 m3 kadar
64261

Puritron SC-301, Otomatik pH kontrollü 100 ila 170 m3 kadar
64271

_______________________________________________________
Gemaş Puritron Tuz – Klor Jeneratörleri
Havuz suyunda, gözyaşındaki tuzluluk ile aynı oranda tuz konsantrasyonu sağlayarak, tuzdan elektroliz yoluyla klor üreten cihazlardır. Cihaz kireçlenmeye karşı elektrodunu belirli aralıklarla temizleme özelliğine sahiptir. Sayısal ekran; çalışma yüzdesi ve akım değerini gösterir. Cihazın temizlik amaçlı kutup değişimi, suyun sertlik derecesine göre 1-8 saat aralığında ayarlanabilir. Fabrika ayarı 6 saatte birdir. Cihaz, toplam çalışma saatini hafızasında kaydeder. Elektrodlar 
titanyumdan mamuldur ve ortalama 10000 saat ömürlüdür. Mevcut her havuza kolaylıkla tesis edilebilir. Tüm modeller deniz suyunda da kullanılabilir. Önerilen min. tuzluluk oranı 4000 ppm’dir. (= 4 kg/m3 ) Deniz sularındaki tuzluluk oranı ortalama 35000 ppm’di
r

Puritron SC-10
64250

Puritron SC-20
64260

Puritron SC-30
64270
_____________________________________________________________________________
HİDROKLORİK ASİT
Endüstriyel. %30’luk.


20 kg
75361

25 kg
75362

__________________________________
Kompakt4Pool Filtrasyon Ve Dezenfeksiyon Ünitesi
Kompakt4Pool 20.000 litreye kadar olan özel olarak küçük yüzme havuzlari, taşınabilir havuzlar ve spa’lar için tasarlanmıştır. 1 cihazda 4 özelliği barındıran bu profesyonel pompa bir UV-C cihazı, bir filitre ve ön filitreden oluşmaktadır. Pompa, suyu ön filtre vasıtasıyla emerek kaba pisliğin geride kalmasını sağlamaktadır. Burada ayrıca klor tabletinin koyulacağı bir yer mevcut olup, aynı anda havuz suyunun klorlanması da sağlanmaktadır. Gözetleme camından filtrenin pislenip pislenmediği ve klor tabletinin çözülüp çözülmediği gözlenebilir. 


Küçük artıklar büyük filtre kartuşunda kalmakta ve çok kolay temizlenmektedir. Bu kartuş vasıtasıyla su 11 watt’lık UV-C lambasının yanından geçmektedir. Buradaki su UV-C ışınlarına maruz kalmaktadır. Bu ışınlar bakterileri, virüsleri ve yosunları nötral hale getirerek suyu dezenfekte eder, suyun emniyetli ve tasarruşu bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kompakt4Pool sayesinde klor ve diğer kimyasalların kullanımı % 80 azaltılabilir.

Kompakt4Pool, Komple
06E801328

Yedek Filtre Süngeri
06E801524

Yedek UV Ampul, 11 Watt
06E801406
_____________________________________________________________________
Bakır İyonizasyon + UV Kombine Dezenfeksiyon Sistemi
Ev havuzları içindir. Klor ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir. Dezenfeksiyonu %80 oranında UV-C ile %20 oranında bakır iyonizasyonu ile sağlar. Havuz suyunda küf, bakteri ve yosun oluşumunu kortrol eder. Ayrıca suya vermiş olduğu + yüklü iyonlar yardımıyla etkin bir şokülasyon da sağlar.


Bakır elektrolizi + UV-C kombine çalışır. 253,7 mm dalga boyundaki UV ışınımı bakteri ve virüsler üzerinde son derece etkilidir. 316L paslanmaz çelik gövde normalden %35 fazla ışınım sağlar. UV + Klor kombinasyonundaki klorun tampon oluşturma görevini bakır iyonları sağlar. Sistemde filtreden sonra tesis edilir. Cihaz suya sürekli bakır iyonu verilmesini sağlar. +2 yüklü bakır iyonları bakteri, yosun, diğer primitif organizmaların hücre duvarını yıkarak öldürür. Cihazla birlikte verilen test aletiyle 2 haftada bir bakır konsantrasyonu ölçülür ve 0,7 ppm mertebesinde bakır konsantrasyonunun sürekliliği sağlanır. Cihaz 70 m3’e kadar ev havuzları için idealdir.
Bakır iyonizaşyon sistemi mevcut havuzlarda yosun öldürücü ve topaklayıcı kimyasal ajanları rahatlıkla ve etkili bir biçimde ikame eder.


Bakır İyonizasyon + UV-C Cihazı
06B200003
_____________________________________________________________________
Bakır İyonizasyon Sistemi
Ev havuzları içindir. Havuz suyunda küf, bakteri ve yosun oluşumunu kortrol eder. Ayrıca suya vermiş olduğu + yüklü iyonlar yardımıyla etkin bir şokülasyon da sağlar. Klor ve diğer kimyasalların kullanımını %80’e kadar azaltabilir. Bakır elektrolizi prensibi ile çalışır. Cihazın en etkili kullanımı UV-C cihazı ile birlikte kullanılmasıyla sağlanabilir. Sistemde filtreden sonra tesis edilir. Cihaz suya sürekli bakır iyonu verilmesini sağlar. +2 yüklü bakır iyonları bakteri, yosun, diğer primitif organizmaların hücre duvarını yıkarak öldürür. Cihazla birlikte verilen test aletiyle 2 haftada bir bakır konsantrasyonu ölçülür ve 0,7 ppm mertebesinde bakır konsantrasyonunun sürekliliği sağlanır. İyonizasyon miktarı elektronik kontrol cihazı yardımıyla kontrol edilir. Cihaz 75 m3’e kadar ev havuzları için idealdir. Bakır iyonizasyon sistemi mevcut havuzlarda yosun öldürücü ve topaklayıcı kimyasal ajanları rahatlıkla ve etkili bir biçimde ikame eder.

Bakır İyonizasyon Sistemi
06B210027

____________________________________________________________________
Ozon + UltraViole Kombine Dezenfeksiyon Sistemi
Ozon + UV Cihazı, bir taraftan özel dalga boylu UV ampulü içerisinde oluşturulan ozonu venturi yardımıyla emip, havuz sirkülasyon suyuna aktarırken, diğer taraftan aynı ozon ampulünün kuvars kılıfından havuz suyuna direkt ışınımıyla kombine dezenfeksiyon işlevini gerçekleştirir. Cihazda üretilen ozon gazı venturi sistemiyle havuz basma hattına emdirilir. Cihaz, baypas vanalı venturisi ile kompledir. Mevcut havuz tesisatlarına kolaylıkla tesis edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz gövdesi 316L paslanmaz çeliktir. Ampulü ömrünü tamamladığında sinyalle haber verir, zaman saatlidir. Venturinin emiş gücü girişteki manometreyi 0,4 – 0,7 bar aralığında tutarak vana yardımıyla ayarlanır. Ampul gücü 75 wat, ışınım gücü 25 wat, ozon çıkışı 0,6 g/h’tır. Üretici tarafından tavsiye edilen havuz kapasitesi 75 m3’tür. Ev havuzlarında klor kullanımını %90’a kadar azaltabilir. Ozon yardımıyla sudaki güneş yağları, kozmetikler, üre ve ter yok edilir. Bu işlemlerin ardından UV-C ışınımına maruz kalan havuz suyu dezenfeksiyonla birlikte artık ozonu da sıfırlar.

Ozon + UV-C Cihazı
06B200005
_______________________________________________________________________
Ozon Venturileri
Cihazda üretilen ozon gazı venturi sistemiyle havuz basma hattına emdirilir. Serbest hava emişi ile çalışmakta olup; emiş hattının su tutucu ve/veya çekvalf ile birlikte tesis edilmesi gerekir. PVDF malzemeden üretilmiş olup, her türlü kimyasala dayanıklıdır.

Venturi-3/4”- 1/4” Göbek, 1-3 m3/h
6441

Venturi-1”- 1/2” Göbek, 3-10 m3/h
6442

Venturi-1 1/4”- 1/2” Göbek,10-25 m3/h
6443

Venturi-2”- 1 1/4” Göbek, 30-50 m3/h
6444

______________________________________________________________________
Ultraviole UV-C Dezenfeksiyon Sistemleri
Su depolarının dezenfeksiyonu için tasarlanmış UV-C cihazı. 10 m kablosu ve montaj takımı ile kompledir. Tankın duvar/cidarına monte edilemediği durumlarda deponun içine serbest olarak da yerleştirilebilir. Deniz suyuna dayanıklıdır.

UV-C Cihazı, Su Depoları için
06C100120

______________________________________________________________________
Ultraviole UV-C Dezenfeksiyon Sistemleri

Aşağıdaki cihazlar Umuma Açık Havuzlar, Göletler, içme Suyu Tesisleri ve Endüstriyel Uygulamalar için tasarlanmıştır. Reaktör flanşlı bağlantıları olan HDPE’den yapılmıştır. Cihaz yüksek performanslı 325 Wat AMALGAM ampuller, elektronik balastlar, alarm gösterge ışığı ve 254 nanometre UV sensörü içerir. Tüm elektronik kompanentler ayrı bir kontrol panosu içerisindedir. Bağlantı çapı Ø140 mm’dir. Amalgam ampuller sudaki sıcaklık değişimlerinden etkilenmeksizin her biri 110.000 mikrowat UV-C ışınımı sağlayan piyasada bilinen en etkili ve güçlü UV-C ampullerdir. Cihazın özel şartlara göre yapımı mümkündür. Sipariş üzerine temin edilir, stoklarda mevcut değildir.

Master Blaster MB3 Cihazı, 3×325 wat, 150 m3/h
06MB3


Master Blaster MB6 Cihazı, 6×325 wat, 300 m3/h
06MB6

_____________________________________________________________________
Ultraviole UV-C Dezenfeksiyon Sistemleri
Aşağıdaki cihazlar Yarı Umuma Açık (Otel, site, okul…) ve Umuma Açık Havuzlar için tasarlanmıştır. Tüm modeller (PRO Serisi) 316L kalite paslanmaz çelik gövdeli olup, +%35 ışıma verimi sağlar. Cihazlar ampul çalışma ömrünü gösteren zaman saati ile kompledir. Cihaz ampul ömrü tamamlandığında uyarı verir. Ayrıca 130 wat cihazın çıkış ağzında havuz sirkülasyon sistemi durduğunda ampulü devreden çıkaran akış şalteri de mevcuttur. Bu modelde en etkili UV-C ışınımı sağlayan Philips marka AMALGAM ampul kullanılmıştır. Max. çalışma basıncı UV-C Pro 5 bar, UV-C Pro Buster 10 bar.


Havuz UV-C PRO 130 Cihazı, Zaman Saatli, Akış fialterli, 150 m3
06B210007

Havuz UV-C PRO Buster Cihazı, Zaman Saatli, Akış fialterli, 450 m3
06B200031

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Ultraviole UV-C Dezenfeksiyon Sistemleri
Ultraviole Dezenfeksiyon Sistemleri 220-280 nanometre dalga boyundaki ultraviole ışınımının canlı organizmalar üzerindeki öldürücü etkisinin kullanılması prensibiyle çalışır. Bu dalga boyundaki ışınımın mikroorganizmaların hücre duvarlarını çökerterek öldürmesi belli bir temas süresini gerektirir. UV cihazlarının tasarımı, verilen debiye göre bu temas süresini sağlayacak şekilde yapılmıştır. UV ışınımı 4 ayrı spektrumda ele alınır: UV-A, UV-B, UV-C ve Vakum UV. Su dezenfeksiyonunda kullanılan spektrum yukarıda belirtilen dalga boyuna sahip UV-C spektrumudur.  UV-C Sisteminin Avantajları :
Klor ve kimyasal tüketimini %50 – %80’e varan ölçülerde azaltır.
Tüm mikroorganizmalara karşı etkilidir.
Klorun yol açtığı cilt tahrişi, göz yanması, allerji, astım ve benzeri yan etkileri ortadan kaldırır.

Bağlı klor bileşiklerini (=kloraminler) ve diğer zararlı organik bileşikleri yok eder.
Tüm kimyasalların kullanımını düşürür ve suda zararlı artık bırakmaz.
Düşük işletme maliyeti ve çevre dostu teknoloji…
Aşağıdaki cihazlar Ev Havuzları için tasarlanmıştır. SPA modeli cihaz plastik gövdeli olup iç yüzeyi ışımayı arttıran parlak alüminyumdur.
Havuz modelleri 316L kalite paslanmaz çelik gövdeli olup, +%35 ışıma verimi sağlar. Cihazlar ampul çalışma ömrünü gösteren zaman saati ile kompledir. Cihaz ampul ömrü tamamlandığında uyarı verir. Ayrıca 130 wat cihazın çıkış ağzında havuz sirkülasyon sistemi durduğunda ampulü devreden çıkaran akış şalteri de mevcuttur. Bu modelde en etkili UV-C ışınımı sağlayan Philips marka AMALGAM ampul kullanılmıştır. Max. çalışma basıncı 2 bar.


SPA UV-C Cihazı, 10 m3’e kadar
06B200011


Havuz UV-C 75 Cihazı, Zaman Saatli, 75 m3
06B210003


Havuz UV-C 130 Cihazı, Zaman Saatli, Akış fialterli, 150 m3
06B210006______________________________________________________________________

Tuz – Klor Jeneratörleri – Yedekleri

SMC10 için Bipolar Elektrod643101
SMC20 için Bipolar Elektrod643201
SMC30 için Bipolar Elektrod643301
SMC Elektrod Gövdesi643102
SMC Elektrod Gövde Rakoru643103
SMC Elektrod Bağlantı Kablosu643104
SMC Elektrod Gövde O-ring643105
SMC Cihaz Elektrik Bağlantı Kablosu643106
SMC Montaj Aparatı643107
SMC50 için Elektrod643401
SMC75 için Elektrod643501
SMC100 için Elektrod643601
SMC150 için Elektrod643701
SMC50-75-100-150 için Elektrod Gövdesi643402
SMC250-SMC500 Elektrod643801
Tuz – Klor Jeneratörleri – Umuma Açık Havuzlar İçin
Yukarıda bahsedilen özellikleri ilaveten; elektronik akım kontrolü, sıcaklık ve akış kontrolü mevcuttur. 
Çalışma için gerekli tuzluluk menzili 500 – 35.000 ppm aralığındadır. Elektrod ömrü 25.000 saattir. SİPARİŞ ÜZERİNE GETİRİLİR.

SMC250 (Deniz suyuna uygundur)
6438

SMC500 (Deniz suyuna uygundur)
6439____________________________________________________________________________________
Tuz – Klor Jeneratörleri – Yarı / Umuma Açık Havuzlar İçin
Orta büyüklükte otel ve site havuzları için tasarlanmıştır. Havuz suyunda, gözyaşındaki tuzluluk ile aynı oranda tuz konsantrasyonu sağlayarak, tuzdan elektroliz yoluyla klor üreten cihazlardır. Cihaz kireçlenmeye karşı elektrodunu belirli aralıklarla temizleme özelliğine sahiptir. Elektrodlar titanyumdan mamuldur ve 20.000 saat ömürlüdür. Gövde korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten mamuldür. Elektrod hücreleri metakrilattan üretilmiştir ve şeffaftır. Geri aydınlatmalı LCD ekranı mevcuttur. Cihaz sviç-mod’ludur. Tüm modeller deniz suyunda da kullanılabilir.


SMC50 (Deniz suyuna uygundur)
6434

SMC75 (Deniz suyuna uygundur)
6435

SMC100 (Deniz suyuna uygundur)
6436

SMC150 (Deniz suyuna uygundur)
6437
__________________________________________________________________________________________________
Tuz – Klor Jeneratörleri – Ev Havuzları İçin
Havuz suyunda, gözyaşındaki tuzluluk ile aynı oranda tuz konsantrasyonu sağlayarak, tuzdan elektroliz yoluyla klor üreten cihazlardır. Cihaz kireçlenmeye karşı elektrodunu belirli aralıklarla temizleme özelliğine sahiptir. Elektrodlar titanyumdan mamuldur ve 14000 saat ömürlüdür. Tüm SMC modelleri deniz suyunda da kullanılabilir. Önerilen min. tuzluluk oranı 4000 ppm’dir. (= 4 kg/m3 ) Deniz sularındaki tuzluluk oranı ortalama 35000 ppm’dir.


SMC10 (Deniz suyuna uygundur)
6431

SMC20 (Deniz suyuna uygundur)
6432

SMC30 (Deniz suyuna uygundur)
6433______________________________________________________________________________